“Vele talenten, één team”

Protos ontwikkelt en implementeert een “Duuraam HR-beleid”, met de steun van het ESF. De focus ligt op het verder bouwen aan een performante, professionele organisatie met geëngageerde medewerkers waarbij hun expertise gevaloriseerd wordt binnen en buiten de organisatie. Via een uitgewerkt competentiebeleid willen we de talenten van onze medewerkers verder ontwikkelen om op die manier een blijvende meerwaarde te kunnen bieden aan onze stakeholders.