Lokale overheid

Provinciebesturen en gemeentebesturen schenken steeds meer aandacht aan Internationale Samenwerking en maken er de nodige fondsen voor vrij.

Overleg in Madagaskar © Dieter Telemans

Staat armoedebestrijding, of beter gezegd, het geven van kansen,  in uw credo? Past het rechtvaardig, duurzaam en participatief werken met en rond water in uw filosofie? Dan zijn wij steeds bereid een voorstel te komen bespreken met uw lokale werkgroep, GROS of ISDO. Contacteer hiervoor onze medewerker Externe Relaties & Communicatie (marc.despiegelaere[AT]protos.ngo - 09 235 25 17).

Eenmalige jaarlijkse bijdrage

Laten de richtlijnen van uw provincie, stad of gemeente niet toe om op lange termijn steun te bieden? Dan zijn wij graag bereid een kleine projectfiche op te maken voor de aanvraag van éénmalige steun voor een specifiek project. Contacteer daarvoor onze medewerker Externe Relaties & Communicatie (marc.despiegelaere[AT]protos.ngo - 09 235 25 17).

Partnerschappen over 3 à 5 jaar

Samen met u zoeken we graag naar een partnerschap op lange termijn met een win-win situatie. Wij sluiten het liefst partnerschappen af die een specifiek project financieel ondersteunen voor 3 à 5 jaar, veelal de looptijd van onze programma’s. Protos zorgt voor frequente rapportering over de realisatie van het door u gesteund project, zodat u feedback kunt geven aan uw inwoners via uw website of uw stedelijk of gemeentelijk informatieblad. Wij kunnen ook afspreken om onze logo’s  met een korte motivatietekst op onze beide websites te plaatsen: deze keuze is geheel de uwe.

Graag nog meer informatie? Kijk dan even naar onze modelovereenkomst voor partnerschappen.

Gezochte medefinanciering

Momenteel zoeken wij nog financiële middelen voor een aantal specifieke programma’s die u hieronder kan aanklikken. Contacteer onze medewerker Externe Relaties & Communicatie voor meer informatie (marc.despiegelaere[AT]protos.ngo - 09 235 25 17). Wij zijn graag bereid om bij u of in ons kantoor het project nader toe te lichten, en samen de modaliteiten van een eventuele overeenkomst te bespreken

Steunende provincies en steden

Provincie Oost-Vlaanderen

Provincie West-Vlaanderen

Provincie Antwerpen

Provincie Limburg

Provincie Vlaams-Brabant

Stad Gent

Stad Roeselare

Gemeente Bierbeek

Gemeente Berlare

De gemeente Berlare engageerde zich tot een 'waterschap' met de gemeente Rio Verde, wat aansluit bij het algemeen regionaal samenwerkingsakkoord tussen de provincie Oost-Vlaanderen, Protos en de lokale NGO CEFODI in de provincie Esmeraldas in Ecuador.

Gemeente Ranst