Nood aan een nieuw statuut: milieumigrant

Haïti, na de orkaan Matthew in oktober 2016.

Vandaag is de jaarlijkse Klimaattop in Bonn (COP 23) halfweg. De top wordt voorgezeten door de Eerste Minister van de Fiji-eilanden. Een aantal van deze eilanden wordt bedreigd door de stijgende zeespiegel: een deel van de bevolking moest reeds verhuizen; ongetwijfeld volgen er nog veel.

De stijging van het zeeniveau is een langzaam proces, maar snellere veranderingsprocessen maken nu reeds dat miljoenen mensen hun streek moeten verlaten: hun leefmilieu is gedegradeerd en laat geen normaal leven meer toe. Belangrijke factoren daarin zijn de gevolgen van de opwarming van de aarde zoals zwaardere orkanen en cyclonen, overstromingen, verschraalde gronden, verwoestijning of drinkwatertekort.

Deze ‘mensen op de vlucht door de gevolgen van de klimaatverandering en milieudegradatie’ hebben geen statuut. Nochtans dringt een oplossing voor hen zich op: hun aantal zal alleen maar toenemen in de komende jaren. Het onderwerp staat niet officieel op de agenda van de huidige Klimaattop, maar in de coulissen wordt toch druk van gedachten gewisseld. In 2018 moeten immers de nieuwe akkoorden UN Global Compact on Refugees en UN Compact on Safe, Orderly and Regular Migration beide klaar zijn.

Gespecialiseerde organisaties zijn het erover eens dat ‘milieumigrant’ de beste benaming is voor een nieuw juridisch statuut. Maar hoe kom je tot een wereldwijd erkend statuut dat ook toegepast wordt? “We maken het meest kans om snel vooruitgang te boeken door regionale initiatieven te ondersteunen die tot een tijdelijke of permanente juridische oplossing willen komen”, vindt Marc Despiegelaere van Protos.

Naar aanleiding van deze Klimaattop en de 11.11.11-campagne ‘#Allemaal mensen, onderweg naar beter’ brengt Protos een nieuwe studie uit: ‘Water, klimaat en milieumigraties’.

In deze studie staat Protos stil bij de impact van de klimaatverandering en degradatie van het leefmilieu in de landen in ontwikkeling en in de westerse landen. De klimaatverandering en verloedering van hun leefmilieu doen vele mensen op de vlucht slaan, vooral in hun eigen regio. Zijn het vluchtelingen of migranten? De studie geeft aandacht aan aspecten als solidariteit en veiligheid, die deze milieumigraties oproepen. De studie eindigt met een overzicht van de (juridische) terminologie en met aanbevelingen voor de nationale en internationale politiek.

De studie vindt u hier.

Voor meer info: Marc Despiegelaere +32 (0)475 25 42 97