Protos leert en deelt tijdens 8e Wereldwaterwaterforum

© Dieter Telemans

Het Wereldwaterforum is het belangrijkste waterevent ter wereld en vindt dit jaar plaats in Brasilia (Brazilië). Overheden, de private sector en non-profitorganisaties delen er hun kennis en inzichten en houden water hoog op de politieke agenda. Voor Protos is het een unieke gelegenheid om zich te inspireren, nieuwe tendensen te kennen, maar ook om onze eigen ervaringen te delen.

Tijdens het Wereldwaterforum profileren we ons niet als individuele organisatie, maar als partner van International Union for Conservation of Nature (IUCN) en Programma Solidarité Eau (pS-Eau). IUCN is een internationaal samenwerkingsverband dat zich bezighoudt met natuurbehoud en het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen. Samen stellen we onze ervaringen in het stroombekken van de Mpanga (Oeganda) voor tijdens een rondetafelgesprek. Met pS-Eau zullen we kennis uitwisselen rond water en zonne-energie, en onze ervaringen delen rond sanitatieketens in stedelijk gebied (Mali en Madagaskar).

De medewerkers van Protos EC (ons zelfstandig geworden kantoor in Ecuador, en vandaag partnerorganisatie voor de uitvoering van ons programma) begeleiden de deelname van de Ecuadoraanse minister van Water. Die zal tonen hoe de regering de gemeenschappen die hun waterdiensten zelf beheren, wil ondersteunen en versterken.

Tijdens het 4de Jongerenwaterparlement vernemen we alles over de geformuleerde oplossingen en prioriteiten volgens de waterambassadeurs van de toekomst. En tenslotte is er ook de bijeenkomst van The Butterfly Effect, een coalitie van ngo's en maatschappelijke organisaties die pleit voor effeciënte lokale oplossingen om de toegang tot water en sanitair duurzaam te verbeteren.