Wereldtoiletdag: Protos bestaat 40 jaar en opent 40 toiletten

De bouwwerken voor 6 nieuwe latrines in de basisschool van Sèvotinou, Benin © Protos

Vandaag beschikken nog steeds 2,3 miljard mensen niet over een toilet, nochtans een basisvoorziening voor een waardig bestaan én een mensenrecht. Die achterstand zal binnen een goeie 10 jaar waarschijnlijk niet weggewerkt zijn.

Anno 2017 heeft één derde van de wereldbevolking geen eigen toilet: 2,3 miljard mensen delen hun toilet met andere huishoudens, gebruiken een simpel gat in de grond of doen hun behoefte in de openlucht. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie doen nog steeds 892 miljoen mensen hun behoefte consequent in de bosjes, op straat of in rivieren. Dat zijn er 337 miljoen minder dan in het jaar 2000. In alle regio’s daalde dit cijfer, behalve in Sub-Sahara-Afrika en Oceanië.

Enorme uitdaging

Een universele toegang tot basissanitair is een prioriteit in ontwikkelingssamenwerking. De Verenigde Naties benadrukken dat degelijk sanitair een cruciale rol speelt in een sterke economie – de ziektelast verlaagt, de productiviteit neemt toe – en essentieel is voor de waardigheid en veiligheid, vooral van meisjes en vrouwen.

De Sustainable Development Goals zijn ambitieus: tegen 2030 moet iedereen toegang hebben tot een toilet of latrine. Maar in realiteit is dit zo goed als onhaalbaar. Het doorbreken van mentale en culturele weerstanden met betrekking tot goed hygiënisch gedrag gaat erg traag. Bovendien ligt het huidige tempo van de infrastructuurwerken te laag en in veel ontwikkelingslanden zet de sterke bevolkingsgroei een grote rem op de relatieve vooruitgang. In sommige regio’s lijkt het daarom beter om op korte termijn in te zetten op kwalitatieve gedeelde sanitaire voorzieningen. De achterstand is simpelweg te groot.

40 toiletten

Naar aanleiding van zijn 40e verjaardag opent ontwikkelingsorganisatie Protos in totaal 40 toiletten, in Benin (gemeenten Lokossa en Athiémé), Mali (Bamako Gemeente IV en Mountougoula) en Oeganda (Nyakeera). De VN becijferden dat in deze landen respectievelijk 14, 31 en 19% van de bevolking toegang heeft tot basissanitair. Een toilet voor elke inwoner is er nog een heel verre droom.

Protos en zijn lokale partners bouwden in de eerste plaats schoollatrines, maar ook enkele privétoiletten. In totaal zullen 1.992 mensen voortaan hun behoefte kunnen doen op een waardige manier. De feestelijke opening van de toiletten vond plaats in de week voorafgaand aan Wereldtoiletdag (19 november).

Foto's van de bouw en inhuldiging van de 40 toiletten kan je hier bekijken.