Nieuws

Nieuws over Protos of over de wereldwaterproblematiek

Mali Malinese gemeenschappen die zelf latrines bouwen en gebruiken?

Keibane Soninké is 1 van de dorpen waar Protos met enkele lokale sociale organisaties werkt rond ATPC. ATPC staat voor Assainissement Total Piloté par la Communauté: een methode waarbij de hele gemeenschap het heft in handen neemt om de sanitaire toestand te verbeteren.

Nieuws Infoavond rond successieplanning (27 maart)

Op 27 maart 2018 organiseert Protos in samenwerking met Triodos een infoavond over successieplanning. U bent van harte welkom. Inschrijven is noodzakelijk, want de plaatsen zijn beperkt.

Nieuws Wereldwaterdag 2018: Het antwoord komt van de natuur

De boodschap voor Wereldwaterdag op 22 maart 2018 luidt: op de natuur gebaseerde oplossingen zijn duurzaam en kosten-efficiënt. Zij kunnen de watercyclus in evenwicht brengen, de effecten van de klimaatverandering temperen en de gezondheid van de mens verbeteren. We doen beter een beroep op het “natuurlijk kapitaal” dat de natuur ons aanreikt i.p.v. te investeren in kostelijke kunstmatige infrastructuur.

Nieuws 12 Protos-fans zamelden 32.018 euro in voor waterprojecten Oeganda

Op 1 maart reizen 12 Protos-fans naar het zuidwesten van Oeganda, waar ze zullen kennis maken met onze projecten en de wateruitdagingen. Samen zamelden ze een geweldig bedrag in om onze lokale activiteiten te ondersteunen.

Nieuws VN brengen groot nieuws: extra push voor water

De Verenigde Naties roepen de periode 2018-2028 uit tot ‘International Decade for Action: Water for Sustainable Development’.

Nieuws North Sea Port Run Gent: inschrijvingen open!

Misschien had je er al iets over opgevangen… Haven Gent Loopt is terug, maar dan onder een nieuwe klinkende naam: North Sea Port Run Gent!

DR Congo Beheerscomités Ituri overleggen op provinciaal niveau

Protos organiseerde een sectormeeting voor water op provinciaal niveau, waar een delegatie van de waterbeheerscomités samen met de lokale, regionale en provinciale overheden in overleg kunnen gaan.

Bénin Gebruikersorganisaties staan voor grote uitdagingen

De ACEP werden opgericht in 2012 om de gemeenschappen in de drinkwatersector te betrekken, op te komen voor de rechten van de drinkwaterconsumenten en een stem te geven aan hun zorgen. Voorlopig lijkt het geen evidente zaak om die taak ten volle te vervullen.

Nieuws Protos Café #6 - Protos Café Ciné

Op dinsdag 30 januari trakteren we jou graag op heel wat moois tijdens Protos Café Ciné. Ons werk in klank en beeld, in Studio Skoop in Gent. Niet te missen, dus schrijf je zeker in voor deze vertoning. Toegang is gratis.

Benin Eerste Sanimarché van Benin krijgt muurschildering

Op Wereldtoiletdag 2017 maakte graffitikunstenaar Sitou Matthia samen met enkele kinderen een muurschuldering op de muren van de eerste Sanimarche van Benin.

Pagina's