Stichting of fonds

Past het rechtvaardig, duurzaam en participatief werken met en rond water in de filosofie van uw stichting of fonds?

Sensibilisering rond handen wassen in de regio Mono-Couffo (Benin) © Stéphane Brabant

Bent u er als stichting of fonds van overtuigd dat we moeten samenwerken aan een betere wereld? Staat armoedebestrijding, of beter gezegd, het geven van kansen,  in uw credo? Dan zijn wij steeds bereid een voorstel te komen bespreken met uw leden en sponsors. Contacteer hiervoor onze medewerker Externe Relaties & Communicatie (marleen.vos[AT]protos.ngo - 09 235 25 17).

Partnerschappen over 3 à 5 jaar

Samen met u zoeken we graag naar een partnerschap op lange termijn met een win-win situatie. Wij sluiten het liefst partnerschappen af die een specifiek project financieel ondersteunen voor 3 à 5 jaar, veelal de looptijd van onze programma’s. Protos zorgt voor frequente rapportering over de realisatie van het door u gesteund project, zodat u feedback kunt  geven aan uw sponsors en financiers. Wij kunnen ook afspreken om onze logo’s  met een korte motivatietekst op onze beide websites te plaatsen: deze keuze is geheel de uwe.

Graag nog meer informatie? Kijk dan even naar onze modelovereenkomst voor partnerschappen.

Gezochte medefinanciering

Momenteel zoeken wij nog financiële middelen voor een aantal specifieke programma’s. Contacteer onze medewerker Externe Relaties & Communicatie voor meer informatie (marleen.vos[AT]protos.ngo - 09 235 25 17). Wij komen graag bij u ter plaatse om onze projecten voor uw financiers en sponsors toe te lichten, en samen met u de modaliteiten van een overeenkomst te bespreken.

Steunende stichtingen en fondsen

Hier vindt u de steunende stichtingen en fondsen die erin toegestemd hebben zich bekend te maken. 

Uw bijdrage wordt goed besteed

Uw bijdrage wordt goed besteed. Lees meer over ons financieel beheer.

Nando and Elsa Peretti Foundation

Fondation Gillès

Aqua For All

Aqua for All mobiliseert geld en kennis vanuit de Nederlandse watersector om die vervolgens in te zetten voor projecten op het gebied van drinkwater en sanitatie in ontwikkelingslanden. Protos is een professionele organisatie die duurzaamheid door capaciteitsopbouw weet te bevorderen en effectief de A4A-inzet weet te benutten om zo samen te werken aan het realiseren van de MDG’s.

KBS Elisabeth & Amélie