Wat we doen

Het lokale team werkt aan een aquaduct in Belladère (Haïti) © Dieter Telemans

Protos is een ngo (niet-gouvernementele organisatie) voor ontwikkelingssamenwerking die zich inzet voor een beter waterbeheer in landen in ontwikkeling en in België. Protos ondersteunt concrete projecten maar vooral ook de processen om tot een goed waterbeheer te komen. Dit gebeurt in samenwerking met lokale ngo's, boeren- of gebruikersorganisaties, plaatselijke overheden en regionale staatsdiensten.

We zijn actief in een beperkt aantal landen

Protos is actief in een beperkt aantal landen, waar gebrek aan toegang tot water één van de elementen van onderontwikkeling is. Door het aantal landen te beperken, kan Protos zijn activiteiten op een efficiënte manier organiseren. De verscheidenheid van landen laat wel toe om voldoende lessen te trekken uit verschillende ervaringen binnen uiteenlopende contexten, en zo de opgedane kennis maximaal in te zetten. Ook anderen kunnen deze ervaringen gebruiken.

In België werkt Protos vooral rond mondiale vorming op school, bewustmaking van de waterproblematiek bij een breed publiek en rond pleitbezorging, zodat het thema water hoger op de politieke agenda’s komt.

Benin heeft een subtropische kust in het zuiden en heuvelachtige savannes in het noorden. Het is de bakermat van de voodoo en wordt wel eens het Quartier Latin van Afrika genoemd. Animisten, …

meer over Benin

Na 10 jaar burgeroorlog en politieke instabiliteit is Burundi zich sinds 2008 aan het herstellen. Ondanks een economische groei leeft vandaag twee derde van de bevolking onder de armoedegrens. Een …

meer over Burundi

DR Congo staat onderaan de lijst inzake economische ontwikkeling. Slechts 42% van de bevolking heeft toegang tot een basisdienst voor drinkbaar water. Dit alles staat in sterk contrast met de rijkdom …

meer over DR Congo

Ecuador is een van de kleinste landen van Zuid-Amerika en behoort tot de categorie van de middeninkomenslanden. De kloof tussen stedelijk en ruraal gebied inzake toegang tot basisdiensten voor …

meer over Ecuador

Haïti is het armste land van het Amerikaanse continent en wordt getekend door politieke instabiliteit, desastreuze natuurfenomenen, sterke ontbossing en een hoge jeugdwerkloosheid. 70% van de …

meer over Haïti

Madagaskar is het op drie na grootste eiland ter wereld. Sinds de staatsgreep in 2009 zit het land in een politieke, economische en veiligheidscrisis. Hopelijk komt het land terug uit het moeras door …

meer over Madagaskar

Een etnisch lappendeken met een rijke cultuur, de vruchtbare Nigerdelta en onmetelijke woestijnen, dat is allemaal Mali. Het land is sinds 2012 gedestabiliseerd door een militaire coup en hoewel …

meer over Mali

Oeganda is gelegen in Oost-Afrika, in de regio van de Grote Meren. Het blijft een arm land, ondanks een groot potentieel door de aanwezige natuurlijke rijkdommen zoals koper, goud, kobalt en uranium …

meer over Oeganda

Het dichtbevolkte Rwanda, het land van de duizend heuvels, kent de laatste jaren een spectaculaire economische groei en belangrijke sociale veranderingen, dankzij een sterke centrale sturing. Toch is …

meer over Rwanda

In Vlaanderen werkt Protos aan een verandering van watergebruik en watergedrag. De andere pijlers binnen het programma van Protos voor België zijn pleitbezorging en sensibilisering.

meer over België

We zijn actief in 3 sectoren

Protos heeft een duidelijke keuze voor water gemaakt, en meer bepaald voor drinkwater, sanitaire voorzieningen, vorming rond hygiëne en water voor landbouw. Protos benadert water binnen de hele ontwikkelingsproblematiek, want water is slechts één van de vele andere domeinen van ontwikkeling. Binnen de watersector komen zowel technische, financiële, economische en juridische aspecten aan bod als sociale, organisatorische en ecologische aspecten. Integraal Waterbeheer is het kader waarin alle acties passen.

Drinkwater

Volgens het Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation (WHO en Unicef) zou 89% van de wereldbevolking toegang hebben tot een verbeterde bron van drinkbaar water. Dat cijfer moet …

Sanitaire voorzieningen & hygiëne

Één op drie mensen heeft geen proper toilet of een latrine in de nabijheid. Onveilige sanitaire voorzieningen en slechte hygiënische gewoonten in de buurt van een drinkwaterbron kunnen er voor …

Water voor landbouw

Water heeft landbouw niet nodig, maar zonder water… geen landbouw en dus geen voedsel. Protos werkt in een aantal landen mee aan de verbetering van de toegang tot en het beheer van water voor de …