2017-2021 (Burundi) Drinkwater, hygiëne en sanitaire voorzieningen in Bubanza et Bujumbura rural

Bubanza is een provincie in het westen van Burundi, 30 km ten noorden van de hoofdstad Bujumbura. De noden zijn er enorm: minder dan de helft van de inwoners heeft toegang tot schoon drinkbaar water. De provincie Bujumbura rural ligt eveneens in het westen, onder de hoofdstad. De gemeente Isale sluit aan op de hoofdstad. Join For Water werkt in beide provincies aan de verbetering van een duurzame toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen. Join For Water ondersteunt hiervoor het lokaal bouwheerschap dat de gemeente als bouwheer-eigenaar van het drinkwatersysteem beschouwt. Leidraad is het Integraal Waterbeheer.

werf_ecosan_latrines.jpg

Een werf voor Ecosan-latrines © Protos
Doelstellingen
 1.  Er is infrastructuur voor drinkwater en sanitair en ze wordt goed onderhouden.
   
 2. De lokale overheden en andere betrokken partijen zijn gevormd en kennen hun taken en verantwoordelijkheden (capaciteitsversterking).
   
 3. De socio-economische omstandigheden zijn verbeterd voor kansarme gezinnen. Dit zijn gezinnen waar bv. een weduwe gezinshoofd is, of die lijden aan ondervoeding.
   
 4. De geleerde lessen worden verzameld en verspreid op alle niveaus.

De geplande activiteiten vind je hiernaast.

Doelgroep
 • Toegang tot drinkwater:  meer dan 20.000 personen
 • Toegang tot sanitaire voorzieningen: meer dan 5.000 personen
 • Aandacht voor kansarme gezinnen: 175 vrouwen-gezinshoofden  
Financiering / budget / periode

Financiering

 • DGD
 • ACLVB/CGSLB via Sociaal Fonds Voeding VIA
 • Privé-giften

Periode

 • 2017-2021

Budget

 • 1. 164.527 EUR
Activiteiten & resultaten

BUBANZA

1.  Bouw en goed beheer infrastructuur

 • Drinkwatervoorziening voor gezinnen en op openbaar domein: bouw van infrastructuur en beheer van het brongebied.
 • Bouw van sanitaire blokken en latrines in scholen.
 • Drinkwatervoorziening in scholen.
 • Systemen voor regenwateropvang in scholen.

2. Capaciteitsversterking (door partner AVEDEC)

 • Vorming aan de gemeentelijke overheden over bouwheerschap, Integraal Waterbeheer, planning, aanbestedingen, uitwisseling,...
 • Overdracht van het beheer aan de lokale regieën, waarin ook de gebruikers vertegenwoordigd zijn: hoe doe je dat en hoe zorg je dat dit goed werkt.
 • Sensibilisering van de bevolking, vooral via de scholen en gezinnnen, over goed hygiënisch gedrag en over het lokaal toepassen van Integraal Waterbeheer.

3. Verbeterde situatie voor kansarme gezinnen

 • kansarme gezinnen krijgen een 'gezinspakket' dat bestaat uit:
  • (1) een latrine
  • (2) een douche, keukenrek, handwasbak.
  • (3) vorming over evenwichtige voeding; over activiteiten die voor een inkomen zorgen
  • (4) een kitchen garden (moestuintje), een compostbak, een efficiënter oventje (in synergie met Caritas Internationaal, België)
 • De gezinnen krijgen ook vorming/uitwisselingen over gebruik en onderhoud.

4. Geleerde lessen

 • De bevindingen van alle activiteiten zullen verzameld en verspreid worden: lokaal, met andere gemeenten, de watersector, de staatsdiensten enz.
 • Organisatie van 2 nationale ateliers en 4 regionale uitwisselingsmomenten.

ISALE

Join For Water werkte al in een eerder programma in de gemeente Isale. In deze periode wil Join For Water vooral de  bestaande infrastructuur opvolgen met het oog op duurzaamheid. Er is ook een "plan GIRE 2015-2020" - Integraal Waterbeheer - waarvan Join For Water de uitvoering zal opvolgen.  Voorbeelden van activiteiten zijn heraanplanting van gewassen; bevorderen van groenteteelt; beheerstructuren van rivierbekken en drinkwater nieuw leven in blazen; de mest uit de latrines laten gebruiken;...

Partners
 • AVEDEC: Association Villageoise pour l’Entraide et le Développement Communautaire, met wie Join For Water al sinds 2008 samenwerkt
Support?

U wil dit programma steunen of u wenst meer informatie? Harald van der Hoek helpt u graag verder: harald.vanderhoek [at] joinforwater.ngo (subject: Burundi)

Follow
us