2017-2021 (Mali) Duurzame toegang tot drinkwater, hygiëne en sanitaire voorzieningen in Bamako, Mopti en Koulikoro

Dit programma spitst zich toe op drinkwater, sanitaire voorzieningen en water voor de landbouw in het district Bamako en de regio’s Koulikoro en Mopti. Uit voorgaande programma’s is reeds gebleken dat enkel werken aan het verbeteren van de toegang tot deze voorzieningen niet volstaat. De komende vijf jaar zal daarom nog meer rond duurzaamheid gewerkt worden.

latrinekewa.jpg

Een leerling gebruikt de latrine van een school in de gemeente Kewa. © Protos
Doelstellingen
 1. Er is meer infrastructuur voor water en sanitair beschikbaar in de Communes I en IV van Bamako en in de gemeente Mountougoula  (regio Koulikoro).
   
 2. De bewoners van deze gemeenten en van de gemeente Kewa (regio Mopti) hebben goede hygiënische gewoonten rond drinkwatergebruik en sanitair aangenomen.
   
 3. De watervoorraden worden benut volgens de principes van Integraal Waterbeheer in Mountougoula en in de gemeenten Ouroubé Doudé en Konna (regio Mopti).
   
 4. Het beheer van de drinkwater- en sanitaire voorzieningen is verbeterd in voorgaande gemeenten en ook in Korombana en Fatoma (regio Mopti).
   
 5. De ervaringen zijn verzameld en worden gebruikt bij uitwisselingen in de watersector, bij pleitbezorging op lokaal en nationaal niveau. Ze dienen ook om het grote publiek te informeren.

De geplande activiteiten vind je hiernaast.

Doelgroep
 • Drinkwater: 189.000 personen (verbeterde diensten)
 • Sanitaire voorzieningen: 345.000 personen (verbeterde diensten)
 • "Propere scholen": 9.700 leerlingen
 • Landbouw, verbeterde opbrengst: 1.325 boeren
Financiering / budget / periode

Financiering

 • DGD
 • Via Water NL via A4A
 • De Vlaamse Overheid, Farys en Antea Belgium via VPWvO
 • Willemen Groep via Ondernemers via Ondernemers
 • Herbosch-Kiere
 • VPK papier
 • Ecobeton Water Technologies
 • Familie en vrienden Elise Delsaerdt
 • Lindemans vrienden
 • Association Sud-Nord

Expertise

 • Universiteit Antwerpen

Periode

 • 2017-2021

Budget

Activiteiten & resultaten

1. Infrastructuur
BAMAKO:

 • drinkwaterpunten, kiosken
 • latrineblokken op scholen
 • een klein rioleringsnet met 100 aansluitingen
 • een behandelingsstation voor slib uit de latrines

MONTOUGOULA:

 • bouw of herstel van drinkwaterinfrastructuur
 • 10 latrineblokken in 5 scholen
 • herinrichting van zones voor tuinbouw

2. Hygiënische gewoonten

 • sensibilisering uitwerken
 • de sociale ngo's vormen rond nieuwe methodieken voor sensibilisering
 • sensibilisering en bijscholing rond risicogedrage i.v.m. drinkwater en sanitair

3. Integraal Waterbeheer (IWB)

 • onderzoek naar de blokkerende factoren voor exploitatie
 • ondersteuning boerengroepen in teelttechnieken, inrichting percelen, ...
 • vorming gemeenten, dorpshoofden, boerenorganisaties over IWB
 • lokale conventies  over beheer watervoorraden uitwerken en opvolgen

4.  Beter beheer infrastructuur

 • vorming en begeleiding  van de gemeenten, dienstverleners, het middenveld en de sociale ngo's
 • opvolging trajecten voor capaciteitsversterking


5. Pleitbezorging

 • een communicatiestrategie uitwerken
 • ervaringen verzamelen
 • resultaten/ervaringen verspreiden en gebruiken in uitwisselingen, bij pleitbezorging en bij het informeren van het grote publiek - op lokaal en nationaal niveau
Partners
 • AMASBIF - Association Malienne Pour La Sauvegarde du Bien-être Familial
 • ADeCB - Association pour le Développement des Communautés à la base
 • Commune I (District Bamako)
 • Commune IV (District Bamako)
 • ONG Action Mopti
 • Commune Rurale de Mountougoula
   
Support?

U wil dit programma steunen of u wenst meer informatie? Johan Slimbrouck helpt u graag verder: johan.slimbrouck [at] joinforwater.ngo

Follow
us