2017-2019 (Ecuador) Het recht op drinkwater en sanitaire voorzieningen in landelijk gebied

Sinds de goedkeuring van de waterwet is het waterbeleid in Ecuador met grote stappen geëvolueerd. Er wordt gewerkt aan een regulering voor de drinkwaterbeheerders en er is een Nationale waterstrategie ontwikkeld in nauwe samenwerking met de civiele maatschappij. Ecuador is geëvolueerd naar een middeninkomensland en veel internationale organisaties hebben besloten om het land te verlaten. Join For Water heeft – op vraag van zijn lokale equipe – beslist om in te stappen in een transitie, waarbij Join For Water EC als autonome lokale organisatie het werk van Join For Water verderzet. De activiteiten spelen zich af in de provincie Esmeraldas aan de kust en in de zuidelijke provincie Loja.

atelier_operacion.jpg

Een atelier over beheer en onderhoud.
Doelstellingen

Join For Water en zijn partner Join For Water EC willen bijdragen tot het in de praktijk brengen van het mensenrecht op water en sanitatie voor de rurale bevolking van Ecuador. Duurzaam en participatief zijn de sleutelwoorden.
 

 1. De duurzame toegang tot drinkwater en sanitatie is verbeterd.
   
 2. De lokale en nationale actoren staan sterker om samen op te komen voor hun recht op drinkwater en sanitatie.
   
 3. Een speciale regeling voor het verbeteren en verduurzamen van het waterbeheer  door de gemeenschap is in voege.
   
 4. Er zijn processen van sociale controle onder leiding van de gemeenschap ingevoerd: toezicht op het water- en sanitatiebeleid op lokaal en nationaal niveau.

De geplande activiteiten vind je hiernaast.

Doelgroep
 • toegang tot drinkwater, sanitatie en beter waterbeheer: 8.870 personen
 • de rurale bevolking van de gemeenten Rioverde, Atacames en Muisne in de provincie Esmeraldas, en de gemeenten Quilanga, Gonzanama en Catamayo in de provincie Loja: 95.000  personen
Financiering / budget / periode

Financiering

 • DGD
 • Provincie Oost-Vlaanderen
 • Fundación Ayuda en acción
 • Gemeente Berlare
 • Gemeente Bierbeek
 • TREVI
 • KrisKras

Periode

 • 2017-2019

Budget

Activiteiten & resultaten

1. duurzame toegang

 • sensibilisering/vorming bij de drinkwatergebruikers:  hygiëne, stockeren van water,  onderhoud installatie,...
 • sensibilisering/vorming bij de drinkwatercomités: prijsbepaling, boekhouding, onderhoud/beheer van de systemen.
 • bescherming van de bronzones o.l.v. het stroombekkencomité.

2. opkomen voor recht op drinkwater en sanitatie

 • vormingstrajecten voor organisaties van de civiele maatschappij rond het recht op drinkwater en sanitatie; IWB; klimaatswijziging; administratie & beheer.
 • vormingstrajecten voor vrouwen als beheerder; aandacht voor het genderaspect, lokaal en nationaal.
 • vorming van de gebruikers rond hun rechten en plichten tegenover de drinkwatercomités en de koepelorganisatie.

3. regeling voor gemeenschappelijk waterbeheer

 • lobbywerk om de speciale regeling te laten erkennen door de overheid.
 • het bestaan van de regeling bekend maken bij de drinkwatercomités en hen informeren hoe deze regeling hun functioneren kan vergemakkelijken.

4. sociale controle en toezicht

 • ondersteunen en versterken van gemeentelijke beheerstructuren voor de rurale drinkwatervoorzieining.
 • ondersteunen en versterken van de 'waakhond'+rol van de civiele maatschappij inzake drinkwater en sanitatie.
Partners
 • Join For Water EC: de lokale equipe van Join For Water heeft zich omgevormd tot een lokale non-profitorganisatie naar Ecuadoraans recht en treedt voor dit programma op als partner van Join For Water.
 • CEFODI: Cooperación Esmeraldeña para la Formación y Desarrollo Integral, een ngo actief in de provincie Esmeraldas. Zie www.cefodi.org.ec
 • Provincie Oost-Vlaanderen: voor de activiteiten in de provincie Esmeraldas.
Support?

U wil dit programma steunen of u wenst meer informatie? Katrien Van Hooydonk helpt u graag verder: katrien.vanhooydonk [at] joinforwater.ngo

Zie ook Join For Water Ecuador op facebook.

Follow
us