Jaarverslagen

Het jaarverslag van Join For Water (vroeger: Protos) bestaat uit

  • een activiteitenverslag 
  • een financieel verslag
  • een sociaal en milieuverslag volgens GRI
Jaarverslag 2014

2014: Jaarverslag

“Dankzij de herinrichting van de vallei hebben we nu het hele jaar door irrigatiewater. We weten nu ook hoe we het water zo zuinig mogelijk kunnen gebruiken en hoe we de kanaaltjes moeten onderhouden.”  Pascaline uit Burundi

Jaarverslag 2013

2013: Jaarverslag

“Vroeger was het lastig om water te halen en het is dan ook een echte verrassing dat we nu over water beschikken in de stad. Water, dat is leven, dat is ontwikkeling.” Marie-Rose uit DR Congo

Jaarverslag 2012

2012: Jaarverslag

"Met dit project is de bron hersteld, en er is drinkbaar water. Daardoor zijn er heel wat minder ziektes, vooral de kinderen hebben minder last van wormen. Bovendien zorgt het project ervoor dat kwetsbare vrouwen sterker staan en eigen activiteiten kunnen ontwikkelen." Denise uit Burundi

Jaarverslag 2011

2011: Jaarverslag

“Ik werd sinds kort gekozen door de gemeente van Kerou voor het beheer van de waterput in mijn wijk. Dat was zeker niet evident! Ik was al drie jaar verantwoordelijk voor de hygiëne rond de waterput, en ik was zowat de enige die echt actief was in het beheercomité zonder enige vergoeding..." Baké Ramatou Lafia  uit Benin

Jaarverslag 2010

2010: Jaarverslag

Een belangrijke component blijft de versterking van de lokale gemeenschappen en besturen bij het bepalen van hun eigen prioriteiten, en het uitvoeren en beheren van eigen projecten.

Jaarverslag 2009

2009: Jaarverslag

In elke regio omvat het programma terreinactiviteiten die rechtstreeks bijdragen tot de verbetering van de levensomstandigheden van de lokale bevolking. Dit
gebeurt door de bouw van infrastructuurwerken voor een verbeterde toegang tot drinkwater, sanitatie of voor beter gebruik van water voor landbouw. Aan deze
infrastructuurwerken is steeds een onderdeel capaciteitsopbouw gekoppeld, dat gericht is op een beter waterbeheer en –gebruik.

Jaarverslag 2008

2008: Jaarverslag

Alhoewel elke nieuwe toegang van een gemeenschap tot drinkwater op zich waardevol is, denken wij dat de eigenlijke meerwaarde van een organisatie als de onze, veeleer dient te liggen in het uittesten van vernieuwende en verbeterde technieken, methodieken en organisaties om te komen tot een meer rechtvaardige en duurzamere toegang tot water, en de geslaagde experimenten ter zake bekend te maken bij hogere instanties zodat ze inspirerend kunnen werken. Vanuit die ervaringen en inzichten moet PROTOS ervoor opkomen om de waterproblematiek hoog op de politieke agenda te krijgen.

Pagina's