Meer nalaten via uw testament

Agnes nam Join For Water als goed doel op in haar testament.

Door Join For Water op te nemen in uw testament helpt u ons om méér mensen te geven waar ze van nature recht op hebben: drinkbaar water. U maakt er de wereld net dat stukje beter door. Want wie een waterpunt in de nabijheid heeft, is minder vaak ziek. Kinderen hoeven geen 4 uur per dag meer te wandelen om water te halen en kunnen naar school. En vrouwen hebben wél tijd om op het land te werken en voor een inkomen te zorgen.

Het vrij beschikbare deel. Een hervorming in het erfrecht (wet van 31-07-2017, in werking tredend per 01-09-2018) voorziet een grotere vrijheid voor de erflater om over zijn nalatenschap te beschikken, en (als gevolg daarvan) een inperking van het globale reservataire erfdeel waarop de descendenten aanspraak kunnen maken. Het vrij beschikbare deel wordt verhoogd tot 50%, ongeacht het aantal kinderen.

Laat u na aan erfgenamen in zijlijn of aan vreemden? Dan betalen zij in de meeste gevallen erg hoge successierechten. Zo schommelen in België de successierechten voor broers en zussen tussen 20% en 65%. Om er voor te zorgen dat uw erfgenamen meer overhouden aan uw erfenis, neemt u best een (omgekeerd) duolegaat op in uw testament.

Laat u een groot vermogen na? Voor mensen met kinderen is een (omgekeerd) duolegaat interessant als het belastbaar erfdeel per kind netto meer bedraagt dan 250.000 € (Vlaams Gewest), 100.000 € (Waals Gewest) of 175.000 € (Brussels Gewest).

Omgekeerd duo-legaat

Via een klassiek duolegaat laat u uw vermogen na aan uw erfgenamen (de ‘bijzondere legatarissen’) én aan een erkende maatschappelijke organisatie, een goed doel zoals Join For Water (‘algemeen legataris’). Als algemeen legataris is Join For Water verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis. Join For Water betaalt dan alle successierechten, dus ook die van uw erfgenamen, waardoor u hen netto meer kan nalaten. Als erkende vzw die fiscale attesten mag afleveren, betaalt Join For Water immers minder successierechten: 8,5% in Vlaanderen, 7% in Wallonië en 12,5% in Brussel.

Naast het duolegaat is ook het omgekeerd duolegaat een populaire formule. De erfgenamen worden dan aangesteld als algemeen legataris, Join For Water als bijzonder legataris. De erfgenamen behouden de verantwoordelijkheid over de afwikkeling van het nalatenschap, maar op fiscaal vlak blijft een even grote besparing behouden als bij het klassiek duolegaat.

Een voorbeeld

Jean-Paul komt te overlijden en laat zijn vermogen van 200.000 € na aan zijn beste vriend, Peter. Peter is geen familie. Jean-Paul had zijn laatste verblijfsplaats in Vlaanderen.

Situatie gewoon legaat. Jean-Paul had geen regeling getroffen voor zijn vriend. Peter betaalt hierdoor maar liefst 110.000 € erfbelasting, hij houdt 90.000 € over van de erfenis. Berekening:

  • 45% erfbelasting op de schijf vanaf 0,01 tot en met 75.000 € = 33.750 €
  • 55% erfbelasting op de schijf vanaf 75.000,01  tot en met 125.000 € = 27.500 €
  • 65% erfbelasting op de schijf vanaf 125.000,01 € = 48.750 €

Situatie (omgekeerd) duolegaat. Jean-Paul had een duolegaat opgenomen in zijn testament. Hij laat 120.000 € na aan zijn beste vriend Peter en 80.000 € aan Join For Water. Peter betaalt geen successierechten en hij behoudt 120.000 €. Join For Water betaalt alle successierechten, sa-men goed voor 46.700 €. Berekening:

  • 8,5% erfbelasting op Peter’s erfdeel van 120.000 € = 10.200 €
  • 45% erfbelasting op de schijf vanaf 0,01 tot en met 75.000 € = 33.750 €
  • 55% erfbelasting op de schijf vanaf 75.000,01 tot en met 80.000 € = 2.750 €
  • Join For Water houdt 33.300 € over voor zijn projectwerking, Peter houdt een substantieel groter deel over van de erfenis. Zowel Peter als Join For Water zijn beter af dan in de eerste situatie.

Meer info?

Spreek erover met uw notaris, of contacteer onze vertrouwenspersoon voor meer informatie: marleen.vos[AT]joinforwater.ngo (09 235 25 17).

Download onze brochure "Laat iets essentieels na" en de tarievenfiche:

Follow
us