Nieuws

Nieuws over Join For Water of over de wereldwaterproblematiek

Nieuws Watervoorzieningsrapport geeft hoopvolle trends weer

Via het JMP wordt opgevolgd hoe de situatie met betrekking tot WASH wereldwijd is. Is er bijvoorbeeld al meer water beschikbaar als drinkwater, hebben meer mensen toegang tot een proper toilet en kunnen ze op een hygiënische manier hun handen wassen? Het laatste rapport werd eerder dit jaar gepubliceerd en geeft de situatie anno 2017 weer.

Nieuws Serious Urban Game in ontwikkeling!

Join For Water ontwikkelt momenteel samen met [ew32] een Serious Urban Game. 'Where is the Water?!' is een educatief spel over de globale waterproblematiek, voor en door jongeren, waarbij de stad het spelbord vormt en mobiele communicatietechnologieën zoals smartphones en tablets worden gebruikt.

Nieuws Jaarverslag 2018

Dankzij de samenwerking met onze lokale partners werd in 2018 heel wat moois gerealiseerd: 43.883 mensen kregen toegang tot drinkwater, 30.828 personen kunnen voortaan gebruik maken van degelijk sanitair, en 1.969 mensen werden bereikt via programma's voor water voor landbouw. Geen infrastructuur zonder een fatsoenlijk beheer: 184 gemeentebesturen, comités of associaties werden versterkt voor een beter drinkwaterbeheer, 77 voor een beter beheer inzake sanitatie, en 53 voor een beter beheer inzake water voor landbouw.

Oeganda Hergebruik van menselijke mest

Menselijke urine en uitwerpselen bevatten, net zoals dierlijke mest, een groot aantal meststoffen. Stagiaire Birte Raes deed een onderzoek naar het hergebruik van deze mest.

Ecuador "Vrouwen hoeven zich niet te beperken tot de taken van hun huishoudens"

Adela Charcopa is penningmeester van een drinkwatersysteem dat water voorziet aan de gemeenschappen van Walte, Milagro en Palmar. Onze collega's in Ecuador hadden een gesprekje met haar.

Mali Mountougoula: nieuw watersysteem in landbouwgebied

In Mountougoula is een nieuw watersysteem in gebruik genomen in een landbouwzone.

Nieuws Global Strike For Future: join us!

Op vrijdag 24 mei komt er een tweede editie van de “Global Strike For Future”. Over heel de wereld komen mensen op straat om hun stem te laten horen voor een sociaal en rechtvaardig klimaatbeleid. Join us, in deze belangrijke laatste optocht voor de verkiezingen, en vraag samen met ons een stevig klimaatbeleid, mét aandacht voor water!

Nieuws Afschakelplan 2020? Beter samenwerken voor bewust watergebruik!

Een afschakelplan tegen 2020, waarin bepaald wordt wie voorrang krijgt om water te gebruiken bij grote droogte? “Wij zijn geen voorstander om een afweging te maken van de ene belangengroep tegen de andere, maar pleiten voor een proactief, solidair en bewust waterbeleid,” zegt Dries Moorthamers van de ngo Join For Water.

DR Congo Krachten bundelen voor water in Bunia

Krachten bundelen voor water, daar gaan we voor. Onze nieuwe naam Join For Water is niet zomaar een lege doos, maar weerspiegelt het DNA van onze organisatie: samenwerken voor water. In DR Congo is de bevolking een belangrijke partner in die samenwerking.

Nieuws Wereldwaterrapport 2019: iedereen aan boord

“Iedereen aan boord” of in het Engels “leaving no one behind” is niet alleen een slagzin in de Duurzame Ontwikkelingsagenda tot 2030 van de Verenigde Naties, maar ook de titel van het jaarlijkse World Water Development Report, opgemaakt door alle VN-agentschappen die iets met water te maken hebben.

Pagina's