Inwoners van Konna bouwen zelf latrines

In Konna werden niet enkel latrines gebouwd, maar werd ook materiaal geïnstalleerd om de handen te wassen.

Mali - Ondanks een nationale politiek die de toegang tot sanitatie in Mali moet bevorderen, is er nog een lange weg te gaan, zeker in landelijk gebied. Toch wordt vooruitgang geboekt. De inwoners van de gemeente Konna staken de handen uit de mouwen en bouwden zelf latrines.  

Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC) is een methode die al jaren door Join For Water en andere water-ngo's wordt toegepast. De aanpak is er op gericht om mensen bewust te maken van hun hygiënische situatie. Tijdens sensibiliserende workshops komt een gemeenschap zélf tot inzicht dat je behoefte doen in de natuur rond je woning niet bevorderlijk is voor de omgeving en de gezondheid. Het uiteindelijke doel van ATPC is dat families zelf het initiatief nemen om een toilet te bouwen, zonder middelen of subsidies van buitenaf. Een familie kan rekenen op advies, maar steekt zelf de handen uit de mouwen en gebruikt het materiaal en de middelen die ze ter beschikking heeft. Deze betrokkenheid van bij de start bevordert het gebruik van de latrine nadat die gebouwd is.

13 van de 28 dorpen van de gemeente Konna engageerden zich in het ATPC-proces dat we samen met onze partner Action Mopti opstartten. In totaal bouwden de inwoners van Konna 356 latrines, eigenhandig en met eigen middelen. Een enorme ommezwaai in hygiënische gewoonten volgde. Er kwam materiaal om de handen te wassen; er werd gemobiliseerd voor zogenaamde 'propere dagen'; sanitatie werd als thema besproken op school; dieren werden in afgesloten terreinen gehouden en hun hokken werden schoongemaakt.

Een mooie vooruitgang, al zal het voor de gemeente zaak zijn de vinger aan de pols te houden. Het bevolkingsaantal van Konna groeit snel, en de gemeente staat daardoor voor grote veranderingen en stevige nieuwe uitdagingen, zoals de behandeling van afvalwater.