2016-2019 (Benin) Lokaal bestuur van water in 3 gemeenten - Gleaube II

Dit programma is het vervolg van het project GLEAUBE dat 5 gemeenten in Noord-Benin –ondersteunde. Sleutelelement was de versterking van het lokaal bouwheerschap bij de gemeenten en goed bestuur. Gleaube II is dan ook de naam van dit programma, dat zich concentreert in 3 van de 5 gemeenten: Kérou, Péhunco en Djougou. De 2 andere gemeenten Cobly en Boukombé zijn opgenomen in het programma AMSANA dat voor het onderdeel drinkwater vergelijkbare doelstellingen heeft. Synergie en uitwisseling tussen beide programma’s liggen dan ook voor de hand.

pehunco.jpg

Een drinkwaterpunt in Péhunco. © Zoë Parton
Doelstellingen
 1. verbeterde dienstverlening voor drinkwater door een beter lokaal beheer
   
 2. betere hygiëne en sanitatie in de scholen
   
 3. beheer en verbetering van de gronden voor tuinbouw

De geplande activiteiten vind je hiernaast.

Doelgroep

De bevolking van de betrokken gemeenten.

Financiering / budget / periode

Financiering

 • BFVZ: Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid
 • Stichting Woord en Daad

Periode

 • 2016-2018

Budget

Activiteiten & resultaten

1. Toegang tot drinkwater

 • beheer structureren: overlegkader, financiële rapportering, capaciteitsversterking,...
 • private sector betrekken: beheer waterpunten, hersteldienst, stockbeheer, wisselstukken,...
 • vorming verenigingen drinkwatergebruikers: waakhondfunctie

2. Scholen

 • kennis over hygiëne en sanitatie
 • beheer infrastructuur: analyse problemen, actieplan, HAMS-clubs voor sensibilisering
 • ervaringen verzamelen en delen met andere scholen

3. Tuinbouw

 • analyse problemen in overleg met de boeren m/v
 • actieplan opmaken, uitvoeren, opvolgen
Partners
 • De gemeenten
 • DEDRAS, een nationale ngo
 • URCoopMa:  Union Régionale des Coopératives de producteurs Maraîchers
 • Lokale ngo's 
 • CARDER: Centre d'Action Régionale pour le Développement Rural
 • Service Eau (Ministerie Energie en Water)
Support?

U wil dit programma steunen of u wenst meer informatie? Harald van der Hoek helpt u graag verder: harald.vanderhoek@Join For Water.ong

Follow
us