Publicaties Join For Water

De publicaties met als titel ::: Actie-onderzoek ::: zijn het product van een actie-onderzoek in een bepaald land. Ze zijn enkel in de taal van het land beschikbaar. Deze producten zijn niet altijd een geschreven document, er zijn ook bv. documentaires bij. Van de andere publicaties kan je meestal ook een gedrukte versie bekomen via info [at] joinforwater.ngoDuidelijk titel, taal,  aantal exemplaren en verzendadres vermelden a.u.b.

Étude Cart'Eau

Étude Cart'Eau - Cartographie du réseau d’égout de Bamako et évaluation des déversements des eaux usées de la ville dans le Fleuve Niger. 2020 - Français - 52 p.

Bamako heeft een afvalwaterprobleem. Join For Water werkte samen met het Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée (IPR/IFRA) van Katibougou om het afvalprobleem in kaart te brengen: van het rioolnetwerk van Bamako, over de stortplaatsen, tot de lozingen in de Niger-rivier. 

Applying wash systems approaches in fragile contexts

Applying wash systems approaches in fragile contexts

Applying wash systems approaches in fragile contexts: A discussion paper.
2020 - Engels - 99 p.

Tillett, W. Trevor, J, Schillinger, J & DeArmey, D (2020).
Résumé en français: cliquez ici.

Tegen 2030 zal 80% van de armste bevolkingsgroepen in een fragiele staat wonen. Deze staten zijn meestal niet op schema om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling rond WASH (Water, Sanitatie & Hygiëne) te halen. Deze studie  bekijkt welke concepten en methodes in deze fragiele contexten haalbaar zijn om de WASH-situatie  te verbeteren. Case studies, waaronder die van Join For Water, geven verduidelijking.
Join For Water leverde een bijdrage aan de studie en bezorgde de case studies over Madagaskar en DR Congo.

"WASH systems approaches are increasingly seen as a vital means for the sector to achieve the SDG targets. However, much of the thinking and documentation around WASH systems approaches have focussed on more stable – albeit low income – developmental contexts. By 2030, 80% of the world’s poorest people will reside in ‘fragile’ states, and many of such states are off track to meet the WASH SDGs. Failing to find means to substantially increase (and sustain) WASH access in fragile contexts, may mean failing to meet the SDGs.
This discussion paper considers how WASH systems concepts and approaches can be applicable to fragile contexts, and what adaptations may be needed to make such approaches relevant and viable. It looks at challenges and opportunities to apply systems approaches, and provides suggestions and practical ideas on aspects of the system to strengthen. It also provides case study examples and reflections from a number of INGOs and also UNHCR.
A major theme of the paper is around integrating the aspect of resilience into the objectives of WASH systems strengthening. It also emphasises the opportunities to have greater connectedness between humanitarian and development action."

Plan sectoriel de l’eau pour la Province de l’Ituri

Plan sectoriel de l’eau pour la Province de l’Ituri :
Segment de l’eau potable et de l’hygiène domestique 2019 - 2024

2019 - 128 p. - Frans
Ituri is de eerste provincie in DR Congo die een sectorplan voor ‘drinkwater en de hygiënische omgang met het water in de huishoudens’ kan voorleggen, zoals de nieuwe Congolese Waterwet vraagt. CIDRI, partner van Join For Water, werkte mee aan de inventarisatie van de huidige systemen, en ook allerlei (overheids-)diensten en de beheercomités voor drinkwater hadden een belangrijke inbreng bij de opmaak van het sectorplan.
 Dit plan schetst wel het kader zodat de provinciale overheid de neuzen van alle betrokkenen in dezelfde richting kan doen wijzen en de doeltreffendheid verhoogt. Het is een leidraad voor iedere partij die zich schaart achter de idee dat elke inwoner recht heeft op drinkwater.  
Het sectorplan schetst zo realistisch mogelijk de gewenste situatie voor binnen 5 jaar en de rol van iedereen om de doelstellingen te behalen. 
Zie ook de inventaris.

Inventaire et diagnostic des point et réseaux d’eau en Ituri

Inventaire et diagnostic des point et réseaux d’eau en Ituri

Inventaire et diagnostic des point et réseaux d’eau en Ituri
89 p. - Frans

Capitalisation ACASIA - Mali

Le réseau d’égoûts à faible diamètre (REFAID) - Quartiers Djicoroni Para et Sikoro - Bamako, Mali
2019 - 32 p. Frans

Join For Water a réalisé une étude de capitalisation des expériences sur les Réseaux d’Egouts à Faible Diamètre (REFAID) des quartiers de Sikoro et de Djicoroni-Para du District de Bamako. Cette étude a l’ambition d’évaluer la durabilité financière, sociale et technique de ces deux réseaux ainsi que leur impact environnemental. En plus, elle devrait également permettre d’identifier les forces et les faiblesses de cette technologie dans l’actuel contexte sociopolitique du pays et de sa capitale. Et enfin, de formuler des recommandations pour améliorer l’efficacité de ces systèmes.

(c) Elsevier - Environmental Science & Policy - Volume 106 - April 2020

Kolochilikélan: A digital opportunity for Malian emptying operators to boost their business

Artikel (Engels) over de mobiele app die de dienstverlening van de ruimdienst voor latrines in Bamako (Mali) verbetert.
(c) Elsevier - Environmental Science & Policy - Volume 106 - April 2020
Kolochilikélan: A digital opportunity for Malian emptying operators to boost their business
Fabrizio de Georgio Ferrari Trecate, Céline Jacmain, Harald van der Hoek
Pages 29-35

Link beschikbaar tot 14/03/2020: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901119310482?dgcid=author 

© 2020 This manuscript version is made available under the CC-BY-NC-ND 4.0 license http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Icône image cc-by-nc-nd.gif

Sage DR Congo

Eindrapport SAGE - DR Congo

2019 - 16 p. Frans
Het project SAGE - Structure d’Appui à la Gestion de l’Eau had als doel de drinkwatergebruikers sterker te maken en te verenigen om een duurzaam beheer van (de diensten voor) drinkwater mogelijk te maken in de provincie Ituri in DR Congo. Het project liep van april 2015 tot juni 2019. Dit document beschrijft en analyseert het volledige proces van de oprichting van SAGE.
 

2018 Capitalisation Madagascar

Capitalisation Madagascar

Etude finale de capitalisation des expériences de gestion de services d’eau et d’assainissement du programme mené par Protos à Madagascar
2018 - 46 p. - Frans

Pagina's