2015-2018 (DR Congo) SAGE

SAGE-NL-dscn0244.jpg

SAGE project
SAGE : een beter beheer van de drinkwaterpunten © Lieven Peeters
Doelstellingen

Uiteindelijk doel is de verbetering van de gezondheid van de bevolking van het District Ituri in de provincie Orientale, via:

 • een verhoging van het aantal mensen dat een duurzame toegang heeft tot drinkbaar water;
 • de oprichting van een overkoepelende intercommunautaire beheersstructuur voor 13 bestaande drinkwatercomités, gegroeid uit het lokale middenveld, zodat zij op correcte wijze voor het beheer van hun drinkwatersysteem kunnen instaan. 
Doelgroep
 • de leden van de 13 drinkwatercomités;
 • de watersector van de provincie.

Direct begunstigden:

 • 500.000 drinkwatergebruikers in het District Ituri

Indirect begunstigden:

 • de volledige bevolking van Ituri.
Financiering / budget / periode

Financiering

 • Europese Unie
 • De Watergroep en de Vlaamse Overheid via het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling

Expertise

 • De Watergroep

Duur

 • 36 maanden

Budget

 • 879.433 EUR
Activiteiten & resultaten

Resultaten

 1. er wordt een analyse van de drinkwatervoorziening gemaakt die als basis dient voor een beheerplan voor de watersector;
 2. er wordt een ondersteunende overkoepelende structuur opgericht die de autonomie en de duurzaamheid van het drinkwaterbeheer verzekert; deze structuur komt tot stand met participatie en inclusie van alle groepen in de maatschappij;
 3. deze structuur versterkt en ondersteunt de drinkwatercomités; 
 4. deze ondersteunende structuur helpt bij het opstellen en goedkeuren van een sectorplan 'drinkwater voor Ituri'.

Activiteiten

 • een stuurgroep voor het project oprichten
 • een analyse van de watersector maken
 • overlegmomenten organiseren met de watergebruikers
 • vergaderingen met de lokale en provinciale overheden en andere betrokken partijen in de watersector
 • workshops over drinkwaterbeheer
 • oprichting van een ondersteunende structuur
 • formele aspecten, takenpakket en werkplan voor deze structuur vastleggen
 • vorming organiseren voor de drinkwatercomités (technisch, financieel)
 • vormen en opvolgen van financieel beheer, met het oog op herstellingen/onderhoud aan de infrastructuur
 • de werkwijze en aanpak van CIDRI in kaart brengen en bekendmaken in de watersector
 • het proces om het middenveld te betrekken bij het drinkwaterbeheer bekendmaken op lokaal en (inter-)nationaal niveau
 • de openbare sector ondersteunen in het proces om een Waterwetgeving tot stand te brengen
 • herstellen en uitbreiden van bestaande drinkwaterinfrastructuur
 • ...
Partners

CIDRI ong - Centre d’Initiatives de Développement Rural en Ituri. CIDRI is een toonaangevende organisatie in het district Ituri wat betreft drinkwatervoorzieningen.  Het partnerschap met Join For Water bestaat al sinds 1982.

Support?

U wil dit programma steunen of u wenst meer informatie? Harald van der Hoek helpt u graag verder: harald.vanderhoek [at] joinforwater.ngo (subject: DR%20Congo)

Follow
us